Gå til hoved-indhold

Udformning

Enhver underviser med nogen erfaring vil kunne undervise i dette kursus. Hvis man tager kurset på et døgn, vil det være godt at være to undervisere. Det skaber variation for deltagerne og pauser for den enkelte underviser. Tages kurset over flere aftener, kan det være den samme underviser hele vejen igennem, men den kan også sagtens være flere undervisere.

Den røde tråd er til for din skyld og kan tilpasses, som det er bedst netop for jer. I kan tage det på en enkelt weekend eller over en række aftner med god tid til samtale. Som underviser kan du selv ændre stoffet efter det aktuelle behov. F.eks. kan du vælge, om du vil bruge alle powerpoints eller kun nogle, og du kan selv tilføje andre.

I materialet er der også vejledning til de forskellige fleksible måder at gennemføre kurset på samt en grundig vejledning, så du ikke behøver at bruge kræfter på at fremskaffe stof til undervisningen, men i stedet kan koncentrere dig om den pædagogiske fremlægning.

Herunder kan du se en oversigt over indholdet af undervisningsgange same forslag til, hvordan kurset kan gennemføres.

Indhold

Her er deltagermanualens 10 kapitler med overskrift og hoved-stikord:

Bibelen - Jesu Bibel - Bibelens Jesus - Grundlaget for den vestlige kultur - Bibelen er Guds åbenbaring - GT var Jesu Bibel - Jesus er overalt i Bibelen.

Skabelsen – Syndefaldet - Løftet om Messias – Syndfloden - Babylon.

Løftet – Melkisedek – Pagten - Abrahams ”offer” - Løfterne opfyldes - Videre efter Abraham - Josef.

Udgangen fra Egypten – Sinai – Ørkenvandringen – Offertjenesten - Israels fester – Vandringen – Bileam - En profet som Moses - Ved grænsen til det lovede land.

Josva og dommernes tid - Landet fordeles - Ruths Bog – Samuel – Saul – David - Løftet om et evigt kongedømme – Salomo - Det delte rige - Nordrigets fald - Elias og Elisa som forbilleder - Sydriget.

Esajas, GTs evangelist - Kun én Esajas - Esajas= Herren frelser - Et barn er os født… - Esajas 53 - Herrens tjener – Eksilet – Jeremias - Esters Bog –Ezekiel – Daniel - Zakarias.

Messias i Salmerne - Messias i Jobs Bog - 400 år mellem GT og NT.

Messias-forventningerne ved tiden før Jesu fødsel - Jesu forkyndelse - Jesus korrigerer misforståelser omkring Guds rige - Jesu holdning til romerne/hedningerne - Jesus lærte, at han var Gud - Jesus indstifter nadveren - Jesu død - Hvad forudsiger Skrifterne om Jesus? - Jesu opstandelse – 12 historiske fakta.

Apostlenes Gerninger - Oprindelsen til det evangelium, som Paulus forkynder - De første kristnes prædikener - Den kristne tro er opstandelsestro – Paulus’ breve – Paulus’ budskab i Romerbrevet.

Jesus kommer ”snart” - Begyndelsen af Johannes’ Åbenbaring med kobling til GT - De sidste tiders mennesker – Antikrister - Tolkningen af Johannes’ Åbenbaring - Overensstemmelsen mellem Jesu og Johannes’ Åbenbarings tegn omkring de sidste tider.

Et døgn

En skabelon for at tage hele kurset på et døgn, kan se således ud:

17.30: Fællesspisning

18.15: Oplæg 1: Kapitel 1 & 2

19.00: Pause

19.15: Oplæg 2: Kapitel 3 & 4

20:15: Kaffepause

20.45: Samtale

21.30: Aftenafslutning

7.45: Morgenmad

8.30: Oplæg 3: Kapitel 5

9.15: Pause

9.30: Oplæg 4: Kapitel 6

10.00: Formiddagskaffe

10.30: Oplæg 5: Kapitel 7

11.00: Pause

11.15: Oplæg 6: Kapitel 8

12.15: Frokost

13.30: Samtale

14.15: Oplæg 7: Kapitel 9

15.00: Kaffepause

15.30: Oplæg 8: Kapitel 10

16.15: Pause

16.30: Opsamling og evaluering

17.15: Slut

Programmet kan nemt udvides til en hel weekend ved at indlægge samtale efter flere af oplæggene og supplere med en sangaften, en gudstjeneste, en gåtur eller andre alternative elementer undervejs.

En række aftener

Denne form kan tilrettelægges på mange måder, alt efter netop jeres forhold. Her er nogle muligheder:

Aften 1: Kapitel 1 & 2

Aften 2: Kapitel 3 & 4

Aften 3: Kapitel 5 & 6 & 7

Aften 4: Kapitel 8

Aften 5: Kapitel 9

Aften 6: Kapitel 10

Aften ex

Aften 1: Kapitel 1 & 2

Aften 2: Kapitel 3 & 4

Aften 3: Kapitel 5

Aften 4: Kapitel 6 & 7

Aften 5: Kapitel 8

Aften 6: Kapitel 9

Aften 7: Kapitel 10

Aften ex

Aften 1: Kapitel 1 & 2

Aften 2: Kapitel 3

Aften 3: Kapitel 4

Aften 4: Kapitel 5

Aften 5: Kapitel 6 & 7

Aften 6: Kapitel 8

Aften 7: Kapitel 9

Aften 8: Kapitel 10

Aften ex

Aften 1: Kapitel 1

Aften 2: Kapitel 2

Aften 3: Kapitel 3

Aften 4: Kapitel 4

Aften 5: Kapitel 5

Aften 6: Kapitel 6 & 7

Aften 7: Kapitel 8

Aften 8: Kapitel 9

Aften 9: Kapitel 10

Aften ex

Man kan opdele yderligere og derved få endnu flere aftener, men så skal man dele midt i kapitlerne.

Ved alle opdelinger:

Det vil være godt at tage en ekstra aften til sidst, hvor man samler det hele op og snakker om, hvad hver enkelt har fået ud af det. Ellers kan man indlægge dette i den sidste aften og så være forberedt på, at den bliver længere end de andre.

18.30:  Fællesspisning

19.15:  Oplæg

20.00:  Pause

20.15:  Samtale

20.50:  Fællessamling

21.00:  Slut