Indhold

Her er deltagermanualens 10 kapitler med overskrift og hoved-stikord:

 

1. INDLEDNING

Bibelen - Jesu Bibel - Bibelens Jesus - Grundlaget for den vestlige kultur - Bibelen er Guds åbenbaring - GT var Jesu Bibel - Jesus er overalt i Bibelen.

 

2. I BEGYNDELSEN

Skabelsen – Syndefaldet - Løftet om Messias – Syndfloden - Babylon.

 

3. ABRAHAMS KALDELSE

Løftet – Melkisedek – Pagten - Abrahams ”offer” - Løfterne opfyldes - Videre efter Abraham - Josef.

 

4. FRA MOSES…

Udgangen fra Egypten – Sinai – Ørkenvandringen – Offertjenesten - Israels fester – Vandringen – Bileam - En profet som Moses - Ved grænsen til det lovede land.

 

5. DE FØRSTE PROFETER

Josva og dommernes tid - Landet fordeles - Ruths Bog – Samuel – Saul – David - Løftet om et evigt kongedømme – Salomo - Det delte rige - Nordrigets fald - Elias og Elisa som forbilleder - Sydriget.

 

6. DE SENERE PROFETER

Esajas, GTs evangelist - Kun én Esajas - Esajas= Herren frelser - Et barn er os født… - Esajas 53 - Herrens tjener – Eksilet – Jeremias - Esters Bog –Ezekiel – Daniel - Zakarias.

 

7. KRISTUS I SALMERNE &  JOBs BOG

Messias i Salmerne - Messias i Jobs Bog - 400 år mellem GT og NT.

 

8. JESU LIV OG UNDERVISNING

Messias-forventningerne ved tiden før Jesu fødsel - Jesu forkyndelse - Jesus korrigerer misforståelser omkring Guds rige - Jesu holdning til romerne/hedningerne - Jesus lærte, at han var Gud - Jesus indstifter nadveren - Jesu død - Hvad forudsiger Skrifterne om Jesus? - Jesu opstandelse – 12 historiske fakta.

 

9. URMENIGHEDEN DANNES OG EVANGELIET SPREDES

Apostlenes Gerninger - Oprindelsen til det evangelium, som Paulus forkynder - De første kristnes prædikener - Den kristne tro er opstandelsestro – Paulus’ breve – Paulus’ budskab i Romerbrevet.

 

10. DE SIDSTE TIDER

Jesus kommer ”snart” - Begyndelsen af Johannes’ Åbenbaring med kobling til GT - De sidste tiders mennesker – Antikrister - Tolkningen af Johannes’ Åbenbaring - Overensstemmelsen mellem Jesu og Johannes’ Åbenbarings tegn omkring de sidste tider.